به سیستم رزرو قرار ملاقات ویزامتریک خوش آمدید

در این قسمت شما می توانید برای ارائه مدارک جهت دریافت ویزای شنگن ، ویزای ملی و تایید و تصدیق مدارک خود ، قرار ملاقاتی رزرو نمایید . مدارک شما توسط دفتر ویزامتریک دریافت شده و توسط سفارت آلمان بررسی خواهد شد . لطفا یکی از انواع قرار ملاقات را جهت ادامه روند انتخاب نمایید .

  • ویزای ملی ( در حال حاضر امکان رزرو قرار ملاقات فراهم نمی باشد )
  • ویزای شنگن
  • تایید و تصدیق مدارک

.ویزامتریک تنها متقاضیانی که قرار ملاقات رزرو کرده اند را پذیرش خواهد کرد

.ویزامتریک مرکز درخواست ویزا می باشد که توسط هیئت های مربوطه دیپلماتیک تصویب شده است