1. تفاوت بین ویزای شنگن (C) و ویزای ملی (D) در چیست؟
ویزای شنگن (C) به شما اجازه می دهد ظرف مدت شش ماه در سراسر منطقه شنگن به مدت 90 روز سفر کنید. ویزای صادر شده تا 5 سال معتبر می باشد.ویزای ملی (D) برای دوره های اقامت بیش از 90 روز و برای مقاصدی چون تجدید دیدار خانواده، اشتغال در آلمان و ادامه تحصیلات دانشگاه صادر می شود.

2. آیا ویزامتریک این ویزاها را صادر می کند؟
خیر. ویزامتریک اسناد مربوطه برای درخواست ویزا را می پذیرد و آنها را به دپارتمان صدور ویزای سفارت می فرستد. فقط دپارتمان صدور ویزای سفارت دارای اختیارات لازم جهت تصمیم گیری در مورد نتیجه درخواست ویزا است.

3. آیا لازم است که ویزای شنگن شخصاً درخواست شود؟
هر متقاضی باید برای ویزای شنگن انگشت نگاری شود. متقاضیانی که قبلاً اثر انگشت داده¬اند و از آن تاریخ به بعد با ویزای شنگن با علامت «VIS» از یک کشور شنگن بیرون آمده¬اند، لازم نیست شخصاً برای درخواست به ویزامتریک رجوع کنند.می توانید در اینجا یک مثال برای "اختیار دادن" ببینید:

4. چند مرتبه باید انگشت نگاری شوم؟
پس از انگشت نگاری، این اثر انگشت به مدت پنج سال معتبر خواهد بود. اگر طی پنج سال گذشته انگشت نگاری شده ¬اید، می توانید با اختیار دادن به یک وکیل و درخواست ویزای خود را از طریق این وکیل انجام دهید.

5. چه اتفاقی می افتد اگر مدارک ناقص ارسال کنم؟
در این مورد، درخواست ویزای شما ممکن است به تأخیر بیفتد یا حتی رد شود. بنابراین، ویزامتریک در خصوص کامل بودن مدارک به شما هشدار می دهد و در این راستا از هیچ کمکی به شما دریغ نمی کند. ویزامتریک نمی تواند پذیرش درخواست ویزا را رد کند، و تنها دپارتمان ویزای سفارت دارای این اختیار است.